CO NABÍZÍM


V projekční kanceláři vám nabízím vypracování projektových dokumentací pro pozemní stavby všech stupňů

 • Studie
 • Investiční záměry
 • Dokumentace pro územní řízení, územní souhlas, územně plánovací informaci
 • Dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro stavební povolení
 • Prováděcí dokumentace

Projektuji

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Objekty občanské vybavenosti (zdravotnické stavby, školská zařízení, kulturní zařízení)
 • Sportovní zařízení
 • Přestavby bytových jader
 • Regenerace bytového fondu
 • Modernizace a rekonstrukce staveb (přestavby, nástavby, půdní vestavby)
 • Opravy historických objektů
 • Obytné zóny, infrastruktura
 • Drobné stavby (garáže, chaty, kolny a další)
 • Kancelářské, prodejní a jiné komerční objekty
 • Parkovací a jiné komunikační plochy

Dále nabízím

 • Zaměření stávajícího stavu objektů
 • Posouzení stavebně-technického stavu objektů
 • Návrhy sanačních opatření
 • Projekty zateplení objektů
 • Řešení bezbariérových staveb

Zajistím

 • Stavební rozpočty
 • Výkazy výměrfris

O MĚ


Narodil jsem se v Praze, v roce 1963.
Po absolvování přírodovědného gymnázia v pražských Vysočanech jsem vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby s ukončením v roce 1986. Nastoupil jsem do Projektového ústavu Hlavního města Prahy, atelieru Gama, kde jsem pracoval do roku 1989. V letech 1989-1991 jsem pracoval jako projektant Stavební projekce ÚVAR v České Třebové. Po zániku tohoto podniku jsem byl krátce zaměstnán u soukromé stavební firmy a do počátku roku 1995 jsem působil jako vedoucí Stavebního úřadu v Litomyšli, kde jsem se věnoval především památkové péči. V letech 1995-2003 jsem pracoval u firmy Hudeček s.r.o. v Ústí nad Orlicí (dříve Integra s.r.o.) jako stavební technik a především jako samostatný projektant. Od března 2003 mám vlastní projekční kancelář. Od roku 1994 jsem členem Českého svazu stavebních inženýrů a od roku 1999 členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


Mé významnější realizované stavby


• Rekonstrukce č.p.57 v Jablonném nad Orlicí na dům s pečovatelskou službou (1999)
• Dům s pečovatelskou službou Letohrad (1999)
• Vzdělávací centrum v ÚSP Žampach (1999)
• Rekonstrukce domu č.p. 59 v Bílé Vodě na 9 b.j. (2000)
• Rekonstrukce kaple v ÚSP Žampach (2000)
• Nástavba a vestavba 3 b.j. č.p.117 v Červené Vodě (2000)
• Dostavba hasičské zbrojnice v Letohradě (2000)
• Výstavba víceúčelového hřiště v Nekoři (2002)
• Rekonstrukce hospodářské budovy v ÚSP Anenská Studánka (2003)
• Příprava území pro výstavbu RD v Červené Vodě (2003)
• Řešení území a projekt: Výstavba infrastruktury pro RD v České Třebové (2003)
• ÚSP Žampach – Domky ve stráni – výstavba chráněného bydlení (2003)
• Výstavba hokejbalového hřiště v České Třebové (2004)
• Výstavba lyžařského areálu „Peklák“ v České Třebové (2004)
• Výstavba šaten fotbalového klubu Česká Třebová (2006 a 2012)
• Výstavba infrastruktury pro rodinné domy v Benátkách u Litomyšle (2007)
• Modernizace a půdní vestavba hlavní budovy ÚSP Žampach – přestavba zámecké budovy (2007, 2008)
• Sportovní hřiště Přívrat (2008)
• Rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři (2009, 2010)
• Rekonstrukce chodníků v Domově U studánky v Anenské studánce (2010)
• Přestavba objektu pramene v Domově U studánky v Anenské studánce (2010)
• Vstupní trakt objektu OKAL v Domově U studánky v Anenské studánce (2011)
• Stavební úpravy Bystřec č.p. 89 (2011 až 2013)
• Modernizace Mateřské školky – U Dvora č.p.708, Letohrad (2011 až 2013)
• Zřízení oddělení pro osoby s alzheimerovou demencí v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí (2012 a 2014)
• Rekonstrukce Jižního pavilonu v Domově U studánky v Anenské studánce (2013)
• Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilóny C a G“ (2014)
• Rodinné domy v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Libchavách, Řetové, Svinné, Orlickém podhůří, Praze, Skořenicích,
• Albrechticích, Rybníku u České Třebové
SPOLUPRÁCE


Projekty jsou vypracovávány ve spolupráci s  kvalitními profesními specialisty v oboru:

 • zdravotechnické instalace – vodovody a kanalizace
 • vytápění
 • plynoinstalace
 • elektroinstalace
 • vzduchotechnika
 • požárně-bezpečnostní řešení staveb
 • statika
 • rozpočtování stavebKONTAKT


PROJEKCE-FRIŠ s.r.o.

telefon: +420 737 482 580

IČ: 035 91 875
DIČ: CZ03591875
bankovní spojení 2100704469/2010
-
sídlo firem: Lidická 404, 560 02 Česká Třebová
kancelář: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
mail: t.fris@seznam.cz

ing. Tomáš Friš

Projektová činnost ve výstavbě
IČ: 486 07 746
-
bankovní spojení 208 11 55 28/0300